Beste tourvrienden,

In de nabeschouwing van de gebeurtenissen in de 19e etappe en de effecten die dat heeft op onze tourtoto hebben we het volgende besloten:

Degene die de 19e plek in de einduitslag van de tourtoto heeft, wint de dagprijs van de 19e etappe van €15,00.

Het tourcommitée.